¿PErquÈ AFINAR EL SEU piano?


“Per gaudir d’un piano ben afinat.
Per mantenir el piano en les condicions
mecàniques i acústiques òptimes previstes pel fabricant.
Per poder tocar amb altres instruments. Per una bona educació de l'oïda."

  • - " ¿ Perquè afinar el seu piano ? "

    - " Per gaudir d’un piano ben afinat.

    Per mantenir el piano en les condicions mecàniques i acústiques òptimes previstes pel fabricant.

    Per poder tocar amb altres instruments.

    Per una bona educació de l'oïda."

Manteniment

El manteniment del piano depèn: de l'estat del piano, de la seva freqüència d'ús i de l'exigència del pianista. És necessari afinar el seu piano una vegada a l'any com a mínim. Idealment, seria convenient afinar-lo dues vegades l'any.

La part mecànica (teclat i maquinària) del piano s'ha de regular cada 4 o 5 anys segons l'ús del instrument per donar de nou regularitat i precisió a la pulsació, millorar la repetició i suprimir les vibracions paràsites.


 

Ubicació

Col·locar el piano vertical a uns 10 cm de la paret. No situar-lo a prop d'un radiador ni contra una paret exterior. Evitar la llum directa del sol i els corrents d'aire.

No manipular elements de la maquinària (contactar amb el seu afinador).

 

Ambient

Intentar mantenir els nivells de temperatura (± 20º) i higrometria (± 60%) a l'habitació on es trobi el piano.

 

Transport

El piano és un instrument pesat (des d'uns 200 kg per a un piano de paret fins a 500 kg per a un piano de concert).

És preferible trucar a un transportista especialitzat per desplaçar-lo sense causar-li danys ni fer-se mal.
Una vegada el piano estigui estabilitzat en el seu nou entorn (± 1 mes després del transport), és necessari afinar-lo.