"La mÚsica

És el verITABLE

lLenguaTGe universal."


Carl María von Weber (compositor alemany:1786-1826)

  • L'acústica és el domini que regeix tots els sons des del més brut fins a l'obra musical més elaborada.

    L'acústica és fonament i conseqüència del so en la música.

    Descurada en ocasions pels músics, és necessari donar coneixements sobre la "matèria primera" que manipulen cada dia.

    Aquest curs és un complement de formació i de comprensió musical que proposa descobrir i/o aclarir elements d'acústica musical de manera senzilla, lúdica, documentada i il·lustrada.

Elements d'Acústica Musical "El món dels sons"
curs per als alumnes i professors de música


 

Contingut

Fenòmens físics vinculats al so, Nocions històriques, culturals, fisiològiques i psicològiques, Afinació, entonació i percepció dels sons en música, Vinculació dels instruments i de la composició amb les descobertes acústiques.

 

Objetiu pedagògic i artístic

Desmitificar i fer tangibles conceptes acústic-musicals, Donar eines d'anàlisi i de comprensió de l'entorn sonor i musical, Encuriosir l'oïda i generar noves sensacions i emocions musicals, Entendre les característiques acústiques dels instruments i reconsiderar l'afinació individual i orquestral, Adonar-se de que cada persona té una oïda i una educació auditiva úniques.

 

Metodologia

Comentaris i explicacions fonamentades, Definir conceptes a partir de nocions intuïtives, Mostres sonores il·lustratives, Experiències, Implicació del públic: participació i reflexió.

 

Públic

"Elements d'acústica musical" es dirigeix a professors i alumnes de música a partir de 12 anys, en grups de 20 persones màxim. No es requereix cap coneixement particular.

nota: "Elements d'acústica musical" seria molt adequat per a un públic invident, ja que el material de la ponència és totalment sonor.