"SENSE mÚsica

la vida

serIa un error."


Friedrich Nietzche (filòsof alemany:1844-1900)

  • 24/24h

    Intervenció d'emergència per als professionals durant concerts o enregistraments.

Manteniment de pianos

afinació, regulació i reparació. Pianos verticals, de cua i elèctrics (tipus Fender Rhodes).

 

Valoració

de l'estat i del valor del piano, pressupost de reparació.

 

24/24h

Intervenció d'emergència per als professionals durant concerts o enregistraments.

 

Preparació

de pianos per a concerts, enregistraments i per a música contemporània.